VOORWAARDEN ACTIE
Andrélon Kras & Maak kans op mooie prijzen Kruidvat wk35-36 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Andrélon Kras & Maak kans op mooie prijzen, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’. 

Artikel 1 Algemeen

1.     Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.     Deelname aan de Actie is gratis.

3.     Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.andrelon.nl/kraskaart

4.       Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.       Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6.       Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2  Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.     Deze Actie loopt van 29-08-2022 t/m 11-09-2022

2.     In de periode 29-08-2022 t/m 11-09-2022 ontvang je bij Kruidvat bij aankoop van 2 deelnemende Andrélon actieproducten (2+2 gratis) een kraskaart. Ga naar www.andrelon.nl/kraskaart en vul het formulier in met de unieke code die verschijnt op je kraskaart na het krassen.

 

Artikel 3 Prijzen

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
 • Hoofdprijs: 1x een reis naar Ibiza voor twee personen T.w.v. €2000,-
  Deze reis zoals vanuit waar vertrekken/ accomodatie/ en de duur zal door GFP in overleg met de winnaar worden samengesteld en zoveel mogelijk op maat worden gemaakt binnen het beschikbaar gesteld budget van €2000,-

            De prijs is inclusief:

 • Economy Class vluchten vanaf een Nederlandse airport
 •  Overnachtingen

  Voorwaarden verbonden aan de reis:
 • Winnaars dienen zelf alle overige kosten te voldoen;
 • Verlenging van de reisduur en/of bij boeken van extra faciliteiten is op verzoek en tegen betaling mogelijk;
 •  De winnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering, reisverzekering en benodigde reisdocumenten;
 •   De winnaars dienen 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs;
 •   Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie;
 •  Indien de reis geen doorgang kan vinden vanwege corona, wordt er contact opgenomen om een passende oplossing te bieden.
 • 100x entree wellnessresort voor twee personen T.w.v. 80euro (200 entree kaartjes x €40,=€ 8000,-)
 •  50x dekbedovertrek T.w.v. 75 euro ( 50 x 75 = € 3.750,-)
 • 15.000 x - 50% SPO korting op Andrélon Mild & Zacht Shampoo of Mild & Zacht Conditioner (15.000 x 2,89 = €43.350)
 • 15.000 x 50% SPO korting op Andrélon 1 Minuut WOW Masker(15.000 x 2,89 = €43.350)

Totale Waarde prijzenpakket:€99.950,-

 

Aanvullende informatie prijzenafhandeling:
De prijswinnaar ontvangt een e-mail op het door die persoon achtergelaten e-mailadres van GFP. GFP verzorgt de afhandeling van de prijzen en vraagt indien nodig het volledig adres om de prijs naar toe te kunnen sturen. Mocht voor 25 november 2022 niet zijn gereageerd op de e-mails dan is Unilever gerechtigd de prijs aan iemand anders uit te keren.

2.     Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

3.     Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de

4.     Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

5.     Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1.     De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door het trekkingssysteem na de actieperiode op 12-09-2022, op willekeurig en onpartijdige wijze.

2.     Met de winnaars uiterlijk 30 september 2022 contact opgenomen worden via het email adres dat is achtergelaten in het formulier.

3.     Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 2 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     U erkent dat deelname aan de Actie en deelname aan de reis geheel voor eigen risico is.

2.     Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

 •   de door haar uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

 1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.
 2.  U verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.
 3. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 4. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 6.  De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 7.  Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.


Artikel 7 Persoonlijke gegevens

 1.  Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

 

Artikel 8 Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 Contact/Klachten

 1.  Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken: 

Per e-mail : consumer.service@unilever.com

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

 

Artikel 10 Diversen

 1.  Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.